Miljödieseln - ett problem för båtmotorer?
 

Efter artiklar i båtpressen och diskussioner på internet har jag försökt skaffa lite information om detta:

I juni -07 skrev jag här på hemsidan (se även nedan)
- att inblandning av RME/FAME mycket sannolikt är olämpligt i båtdiesel
- att sjömackarna med undantag av OK/Q8 har slutat med RME/FAME

I november fanns en stor artikel i Kryssarklubbens tidning På Kryss där det framfördes
- att inblandning av RME/FAME är ofarligt i båtar
- att alla sjömackar har inblandning av RME/FAME
Artikeln är skriven efter en intervju med endast ett bolag, nämligen OK/Q8.

Jag anser att bägge påståendena ovan är felaktiga och inte bör finnas i en seriös
klubbtidning (är själv medlem i SXK). Jag kontaktade Stefan Kindeborg, ordförande i
SXKs Båttekniska Nämnd, och framförde mina synpunkter på artikeln i På Kryss.

Stefan Kindeborg har kontaktat OK/Q8 och jag har kontrollerat om bolagen har
inblandning av RME/FAME.

Inblandning av RME/FAME är inte lämpligt i båtdiesel

Mitt påstående ovan bygger jag på
- att de flesta bolag tagit bort inblandningen vid sjömackarna
- att Petroliuminstitutet skriver att RME/FAME ställer större krav på rengöring av
   tanken samt att dieseln ej bör långtidsförvaras i tanken
- att nu även OK/Q8 skriver att "FAME påskyndar eventuell bakterietillväxt i diesel"

Även de andra oljebolagen och SSRS Trosa har antytt att RME/FAME är olämpligt
i diesel på grund av risken för ökad bakterietillväxt men detta har jag ej skriftligt på.

De båtägare som rengör sin dieseltank årligen får inget problem med RME/FAME
men jag känner inte till många båtägare som gör det.

De flesta sjömackar har ingen inblandning av RME/FRAME

Nu har även OK/Q8 meddelat att "de inte har FRAME till renodlade sjömackar",
vilket är en ändring från de samtal jag haft med dem i våras och i november.
Tidigare har Shell, Statoil och Preem meddelat samma sak (sjömackarna kan själva
bestämma detta i något fall men de mackar som kontaktats har ej haft RME/FRAME).

På främst västkusten finns det många andra oljebolag som Uno-X, Norsk Hydro,
Micro och Bilisten med sjömackar. Dessa har jag ej kontrollerat men efter rykten kan
jag misstänka att några av dessa har RME/FAME.

Vidare finns det främst på väskusten pumpar som används både av bilar och båtar.
Dessa har normalt inblandning av RME/FAME.
 

Nedanstående skrev jag i juni -07:

Petroliuminstitutet skriver i en broschyr som finns på nätet att inblandning av RME/FAME i dieseln
ställer större krav på rengöring av tanken samt att dieseln ej bör långtidsförvaras i tanken (= 1år).
Dessutom bör dieseln i tanken inte utsättas för ljus varför vita/genomskinliga plasttankar är olämpliga.
Detta tolkar jag som att inblandning av RME/FAME är olämpligt i båtdieseln på grund av att den
med mycket stor sannolikhet ökar risken för bakterietillväxt.

Den gamla rekommendationen att ha full tank vid vinterförvaringen tycks inte gälla längre utan tom
tank är bättre enligt mackarna om man har inblandning av RME.

Beträffande inblandningen av RME/FAME vid sjömackarna så har bensinbolagen och några
sjömackar svarat:

-OKQ8 har en inblandning av 5 % RME vid alla sjömackar

-PREEM har ingen inblandning av RME enligt telefon med huvudkontoret och en mack.
-Shell har ingen inblandning av RME enligt telefon med huvudkontoret och en mack.

-Statoil har idag inblandning av RME men en mack jag talat med säger att de kommer att gå
över till diesel utan RME. Från huvudkontoret har jag inte kunnat få svar på frågan.

Tillagt 070619: Statoils huvudkontor har svarat att man inte har någon inblandning av RME vid
                        sjömackarna. Men när jag talat med dessa hade de fortfarande 5%RME i sina
                        tankar pga att de inte fått någon påfyllning ännu.